İhracat

Türkçe Fatura , Çeki Listesi , Yükleme Talimatının tanziminden sonra mesai saatleri içerisinde elimize geçmesi ile normal şartlar altında çıkış işlemleri (İhracat) günlük yapılmaya gayret gösterilir.
 
 Yurt Dışına gönderilecek emtialar, Teşvik Konusu ise ilgili işlemleri yapmak Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
 Yurt Dışına gönderilecek emtialar ile ilgili ihracatçı birliklere kaydını yaptırmak. İhracat rejimi ve/veya yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde müsadelerini almak.
 
 ATR-1, EUR-1, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe ve Ülkesinde konsolosluk tasdiki gereken evrakların tanzim ve tasdikini yapmak.
 
 DTS kontrol belgesi , Sağlık Sertifikası gibi gıda maddeleri ihracında gerekli olan belgeleri almak.
 
 Firmanız adına ilgili taşıyıcıya yükleme talimatı geçmek konşimento tanzim ettirmek ve adınıza teslim almak
 
 Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük işlemlerini yapmak. Emtiaların yurtdışı edilmesinden sonra ilgili beyannameyi kapatmak. Kapatılan Gümrük çıkış Beyannamesinin ihracatçı nüshasını firmanıza teslim etmek.
 
 Firmanızın talebi doğrultusunda yapılan ihracatın şartlarına göre düzenlenen vesaikleri; İlgili bankasına , Nakliyeci firmaya , Alıcı firmaya verilmesi veya gönderilmesini sağlamak
 
 İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

X